Hyppää sisältöön

Helsingintie on nykyisellään maantie. Kaavamuutoksella tiealue muutetaan katualueeksi ja Helsingintiestä tehdään kadunpitopäätös.
Kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Helsingintien asema-kaavan muutoksen kokouksessaan 06.02.2023 (§10).
Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) sekä lisätietoja kaavasta on saatavilla Orimattilan kaupungin verkkosivuilla (https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat) tai kaupungintalolta (Erkontie 9, 2.krs)


Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala