Hyppää sisältöön

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija Gles Kierrätys Oy
Dnro ESAVI/34009/2021

Asia: Kiertotalousalueen ympäristölupa, maa-aineslupa ja toiminnan aloittamislupa, Orimattila

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito: pdf Kuulutus ympäristöluvasta (109 KB)