Hyppää sisältöön

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 1.4.2021 antanut päätöksen (dnro HAMELY/2246/2015) koskien Lahti Aqua Oy:n Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoiden käyttö-, päästö- ja
vesistötarkkailuohjelman muutosta Porvoonjoen happitarkkailun osalta.

Päätös on nähtävillä 6.4. - 13.5.2021

pdf Kuulutus Ympäristösuojelulain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä (53 KB)

pdf Ali Juhakkalan ja Kariniemen jätevedepuhdistamoiden käyttötarkkailusuunnitelma (114 KB)

pdf Lahden vedenpuhdismoiden ja purkuvesistön vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden tutkimus (18.22 MB)

pdf Päätös tarkkailuohjelman muutoksesta
(142 KB)

pdf Porvoonjoen happitarkkailun muutoshakemus liitteineen
(3.09 MB)