Hyppää sisältöön

Päätöksien antopäivä 22.12.2020.
Kuulutus julkaistu ajalle 22.12.2020. – 28.1.2021.
Päätöksien viimeinen muutoksenhakupäivä on 28.1.2021.

§ 128, maa-aineslupa sekä aloittamislupa, Kari Tuomala
§ 131, maa-aineslupa sekä aloittamislupa, Pärhä Oy
§ 132, ympäristöluvan muutos sekä aloittamislupa, Pärhä Oy

 

Maa-ainesluvat ja ympäristöluvan muutospäätös sisältävät maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloittamisoikeuden muutoksenhausta huolimatta.

Päätökset ovat nähtävillä 22.12.2020 – 28.1.2021 Orimattilan kaupungintalolla, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä verkkosivulla www.orimattila.fi.
Lisätietoja saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.

  pdf § 128, maa-aineslupa sekä aloittamislupa, Kari Tuomala (1.62 MB)
  pdf § 131, maa-aineslupa sekä aloittamislupa, Pärhä Oy (778 KB)
  pdf § 132, ympäristöluvan muutos sekä aloittamislupa, Pärhä Oy (777 KB)


Muutoksenhaku maa-ainesluvat
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Muutoksenhaku ympäristöluvat
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.