Hyppää sisältöön

HuuMa (Huumeeton maakunta) -hanke

HuuMa on kolmivuotinen 31.10.2021 päättyvä Terveyden edistämisen määrärahalla toimiva nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä (myös Iitti), Myrskylässä ja Pukkilassa. Hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos (PHHYKY) ja osatoteuttajana mukana on Lahden ammattikorkeakoulu. Muita yhteistyökumppaneita ovat kaikki alueen kunnat, PHHYKY ja suuri joukko ensimmäisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Mukaan on olennaista saada myös tärkeä neljäs sektori eli perheet. Orimattilan kaupunki on aktiivisesti mukana HuuMa-hankkeessa.

http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/131156940/HuuMa%202019-2021

Tutka (turvataitokasvasvatusmalli) -hanke

Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikön sekä Väestöliiton yhteistyössä toteutettavassa ja Opetushallituksen rahoittamassa TUTKA-hankkeessa kehitetään turvataitokasvatusmalli Päijät-Hämeen kuntiin. Kouluihin ja oppilaitoksiin luodaan yhdenmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä vahvistetaan opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tietoperustaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä. Hanke toteutetaan koko Päijät-Hämeen alueella 1.9.2019­­–31.12.2020 välisenä aikana.

https://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10540330

Savuton kunta

http://www.savutonkunta.fi/

Tuoksuton kunta

Tuoksut vaikuttavat jokaiseen meistä. Kaupunki osallistuu Hengitysliiton #tuoksutON-kampanjaan, jossa tuodaan esille sekä tuoksut että tuoksuttomuus myönteisenä ihmiselämään kuuluvana osana. Kampanjassa rohkaistaan miettimään omaa suhdetta erilaisiin tuoksuihin ja niiden käyttöön. Kun tiedostaa kuinka paljon erilaisia tuoksuja käyttää päivän mittaan ja minkälainen vaikutus niillä voi olla muihin ihmisiin, on helpompi muuttaa tottumuksiaan. Kannustamme myös miettimään, millaisia valintoja tekemällä voi vähentää omaa tuoksukuormaa. Samalla lisää hengitysterveyttä ja elämänlaatua. 

https://www.hengitysliitto.fi/fi/terveys-hyvinvointi/tuoksut-ja-tuoksuttomuus/tuoksuton-kampanja